Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποθετήρια λογισμικού

  • Αποθετήρια λογισμικού (repositories) είναι ιστοχώροι που διαθέτουν εφαρμογές για Linux.
  • Πηγές λογισμικού (apt sources) ονομάζονται κάποια αρχεία στον σκληρό δίσκο /etc/apt/sources.list* που καθορίζουν ποια αποθετήρια είναι ενεργά.
  • Από προεπιλογής, μόνο τα αποθετήρια του Ubuntu είναι δηλωμένα στις πηγές του συστήματος.

Έτσι, για να εγκαταστήσουμε επιπρόσθετα λογισμικά, προσθέτουμε νέα αποθετήρια λογισμικού στις πηγές μας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Αποθετήρια Τεχνικής Στήριξης

Η Υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ συντηρεί δύο κύρια αποθετήρια:

Αυτά προστίθενται αυτόματα στις πηγές σας εάν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ, δηλαδή σε LTSP servers. Εάν θέλετε να τα προσθέσετε σε άλλους υπολογιστές με Ubuntu ή Debian, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, πατήστε Alt+F2 για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε:

sh -c 'wget ts.sch.gr/repo/sch-scripts -O /tmp/i && sh /tmp/i sch_keyring'

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού ώστε να επιλέξετε ποια λογισμικά θέλετε να εγκαταστήσετε.

Αφαίρεση αποθετηρίων

Στις περισσότερες εκδόσεις Ubuntu μπορείτε να δείτε έναν διάλογο με τα αποθετήρια με την εντολή:

software-properties-gtk

Εάν ποτέ θελήσετε να απεγκαταστήσετε τα αποθετήρια, δώστε:

sudo apt-get purge sch-archive-keyring