Μετάβαση στο περιεχόμενο

GameMaker

Προσοχή: πιθανώς ξεπερασμένο περιεχόμενο

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι παλιές και μπορεί να μην είναι κατάλληλες πια. Ενημερώστε την κοινότητα εάν ενδιαφέρεστε για το παρόν αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος θα αφαιρεθεί τελείως.

Το λογισμικό GameMaker είναι ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού για τη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Δημιουργήθηκε από τον Mark Overmars, καθηγητή του Institute of Information and Computing Sciences στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Με το GameMaker μπορεί να δημιουργηθεί ένα απλό παιχνίδι, όπως για παράδειγμα ένα arkanoid παιχνίδι (arkanoid game) ή ένα παιχνίδι πλατφόρμας (platform game). Ωστόσο, οι δυνατότητες του GameMaker είναι πολύ μεγάλες.

Στην παρούσα σελίδα, περιγράφεται η διαδικασία της εγκατάστασης και της χρήσης του λογισμικού GameMaker σε λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux 12.04 (32-bit και 64-bit) με την βοήθεια του Wine.

Το Wine (ακρωνύμιο της έκφρασης "Wine Is Not an Emulator") είναι ένα ελεύθερο (free) και ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό, με το οποίο είναι δυνατόν εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί να εκτελούνται σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να μπορούν επίσης να εκτελούνται και σε λειτουργικά συστήματα παρόμοια με το Unix, όπως είναι το Ubuntu Linux.

Προσοχή

Η διαδικασία της εγκατάστασης του λογισμικού GameMaker (όπως και κάθε λογισμικού που εκτελείται με την βοήθεια του Wine) σε Ubuntu Linux, η οποία περιγράφεται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων και των ενοτήτων "Αναβάθμιση του Wine στην έκδοση 1.6" και "Εγκατάσταση των προαπαιτούμενων πακέτων λογισμικού στο Wine", θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για κάθε χρήστη του εργαστηρίου ξεχωριστά. Δηλαδή, για τον εξυπηρετητή (server) και για κάθε πελάτη (client).

Αναβάθμιση του Wine στην έκδοση 1.6

Προσοχή

Η αναβάθμιση του λογισμικού Wine, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην εκτέλεση κάποιου άλλου λογισμικού από το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού της Τεχνικής Στήριξης και μη, το οποίο έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας και "τρέχει" κι αυτό με την βοήθεια του Wine, αλλά με την παλιότερη έκδοσή του.

Η προκαθορισμένη (default) έκδοση του λογισμικού Wine που εγκαθίσταται σε Ubuntu Linux 12.04, είναι η "1.4" (Wine 1.4). Όμως, διαπιστώθηκε ότι το λογισμικό GameMaker, παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά στην εκτέλεσή του σε Ubuntu Linux με την βοήθεια του Wine 1.6.

Για αυτό, για την καλύτερη εκτέλεση του GameMaker, προτείνεται να κάνετε αναβάθμιση (upgrade) του Wine από την έκδοση 1.4 στην έκδοση 1.6. Για την αναβάθμιση του Wine, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 • Προσθήκη του PPA (Personal Package Archive) Αποθετηρίου του Wine. Αυτό μπορεί να γίνει, πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή σε ένα τερματικό παράθυρο (πατώντας Alt+Ctrl+T):
  sudo add-apt-repository --yes ppa:ubuntu-wine/ppa
  
 • Εγκατάσταση του Wine 1.6. Σε ένα τερματικό παράθυρο πληκτρολογούμε την εντολή:
  sudo apt-get update && sudo apt-get --yes install wine1.6-i386
  

Έτσι, πραγματοποιείται η εγκατάσταση του Wine 1.6 και συγκεκριμένα, της έκδοσης 1.6.1 του λογισμικού.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουμε το Wine, μετά την αναβάθμισή του στην έκδοση 1.6.1, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

The wine configuration in ~/.wine is being updated. Please wait...
Όπου ~/ είναι ο "Προσωπικός φάκελος" κάθε χρήστη.

Πληροφορία

Η αναβάθμιση του Wine, δεν προκαλεί διαγραφή των προγραμμάτων που είχαν εγκατασταθεί στο Wine με την παλιότερη έκδοσή του.

Εγκατάσταση των προαπαιτούμενων πακέτων λογισμικού στο Wine

Για την σωστή εκτέλεση του λογισμικού GameMaker, απαιτούνται να εγκατασταθούν πρώτα, κάποια επιπλέον πακέτα λογισμικού στο Wine. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του εργαλείου Winetricks, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή σε ένα τερματικό παράθυρο:

winetricks ie7 directmusic dsound d3dx9 dotnet20

Με αυτή την εντολή ξεκινάει η εγκατάσταση του φυλλομετρητή ιστού (web browser) Internet Explorer 7 (ie7), με τον οποίο οποίο φορτώνεται η οθόνη με τα Νέα του GameMaker και είναι δυνατή η περιήγηση από τη μία σελίδα στην άλλη. Επίσης, γίνεται εγκατάσταση των MS DirectMusic (directmusic) και MS DirectSound (dsound) για τη σωστή αναπαραγωγή των ήχων του GameMaker, του MS d3dx9.dll αρχείου (d3dx9) για την σωστή εκτέλεση του GameMaker και του .NET Framework 2.0 (dotnet20), καθώς το GameMaker είναι μια .NET εφαρμογή.

Εγκατάσταση GameMaker

Μετά την εγκατάσταση των παραπάνω πακέτων λογισμικού, μπορεί να γίνει έναρξη της διαδικασίας της εγκατάστασης του λογισμικού GameMaker.

Η έκδοση του λογισμικού GameMaker στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτή τη σελίδα και συστήνεται να χρησιμοποιήσετε, είναι η "8.1 Lite" (GameMaker 8.1 Lite). Πρόκειται για την δωρεάν (free) έκδοση του λογισμικού GameMaker 8.1, στην οποία, όμως, δεν περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες του λογισμικού (που περιλαμβάνονται στην Standard έκδοσή του).

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό GameMaker 8.1 Lite από τον εξής σύνδεσμο.

Από τον παραπάνω σύνδεσμο γίνεται λήψη του εκτελέσιμου αρχείου GameMaker-Installer-8.1.exe. Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του λογισμικού, είτε κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του αρχείου και επιλέγουμε να εκτελέσουμε το αρχείο αυτό με το Wine (Wine Windows Program Loader) είτε διπλό αριστερό κλικ, αν έχουμε επιλέξει προηγουμένως να γίνεται εκτέλεση των .exe αρχείων με το Wine.

Διαφορετικά, πληκτρολογούμε σε ένα τερματικό παράθυρο την εντολή:

wine GameMaker-Installer-8.1.exe

Η εγκατάσταση του GameMaker είναι μια απλή διαδικασία, πατώντας Next στα παράθυρα που εμφανίζονται.

Εκτέλεση GameMaker

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του GameMaker, δεν δημιουργούνται στην Επιφάνεια εργασίας εικονίδια του λογισμικού, όπως γίνεται συνήθως, μετά την εγκατάσταση ενός προγράμματος με το Wine. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε εκκίνηση του λογισμικού από το μενού ΕφαρμογέςWineProgramsGameMaker 8.1GameMaker 8.1.

Παρατηρήσεις κατά την μεταφορά του GameMaker σε Ubuntu Linux

 • Η εγκατάσταση του GameMaker γίνεται επιτυχώς.
 • Υπάρχουν φορές που η εκκίνηση του GameMaker μπορεί να καθυστερήσει για λίγα δευτερόλεπτα.
 • Η περιήγηση στα *Νέα του GameMaker είναι εφικτή, αν και ορισμένες φορές κάποιοι σύνδεσμοι σε άλλες σελίδες μπορεί να αργήσουν να ανοίξουν.
 • Η διαδικασία της δημιουργίας ενός παιχνιδιού με το GameMaker δεν παρουσιάζει προβλήματα (π.χ. δημιουργία sprites, objects, backgrounds, sounds, music, actions, events, rooms, κτλ.).
 • Η μετάβαση στην Προχωρημένη Λειτουργία - Advanced Mode δεν εμφανίζει προβλήματα, όπως επίσης και η εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών που παρέχονται μόνο σε αυτό το είδος λειτουργίας, π.χ. δημιουργία scripts, κτλ.
 • Η φόρτωση demos γίνεται επιτυχώς.
 • Η Εκτέλεση - Run ενός παιχνιδιού μπορεί να εμφανίσει αρκετά μεγάλη καθυστέρηση (lag) και γενικά, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση του GameMaker σε Ubuntu Linux. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, συνιστάται να επαναλάβετε την εκτέλεση του παιχνιδιού αρκετές φορές, μέχρι να γίνει επιτυχώς.
 • Η Λειτουργία της αποσφαλμάτωσης - Debug Mode δεν παρουσιάζει προβλήματα, με την προϋπόθεση βέβαια, η εκτέλεση ενός παιχνιδιού να μην παρουσιάζει καθυστέρηση.
 • Η δημιουργία standalone εκτελέσιμου αρχείου (.exe) γίνεται επιτυχώς. Η εκτέλεση του μπορεί να εμφανίσει καθυστέρηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
 • Η περιήγηση στις σελίδες του μενού Βοήθεια του GameMaker και η εμφάνιση διαφόρων tips και popup παραθύρων, εκτελούνται επίσης, ικανοποιητικά.

Επομένως, η εκτέλεση του GameMaker σε Ubuntu Linux γίνεται σωστά, αλλά η παρατεταμένη χρήση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει διάφορα μικρά προβλήματα και καθυστερήσεις, κυρίως, κατά την εκτέλεση των παιχνιδιών. Για αυτό, προτείνεται να αποθηκεύετε συνέχεια τις εργασίες σας στο GameMaker.

Σε περίπτωση που το GameMaker "παγώσει" κατά την εκτέλεσή του, εάν έχετε αποθηκεύσει όλες τις αλλαγές που έχετε κάνει στις εργασίες σας, μπορείτε να προκαλέσετε τον τερματισμό του λογισμικού με τη χρήση του εργαλείου Παρακολούθηση συστήματος του Ubuntu.