Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χάρτης

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται τα σχολεία τα οποία έχουν δηλώσει πως αξιοποιούν τη λύση Ubuntu LTSP στα ΣΕΠΕΗΥ tους.

Πληροφορία

Ο χάρτης έχει πάψει να ανανεώνεται από τον Μάρτιο του 2018 λόγω αλλαγών στους Χάρτες της Google και στην ιστοσελίδα του LTSP.

Παγκόσμιος χάρτης

Πληροφορία

Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα παγκοσμίως στην υιοθέτηση LTSP με σχεδόν 60% των υλοποιήσεων.

Παλαιότερη έκδοση του χάρτη

Πληροφορία

Τα σχολεία που είχαν υιοθετήσει την έκδοση 12.04 του Ubuntu Linux LTSP το 2012.