Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εντολές LTSP

Το μενού ΕξυπηρετητήςΕντολές LTSP της εφαρμογής Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ sch-scripts δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε τις παρακάτω εντολές ρύθμισης του LTSP.

Συμβουλή

Χρειάζεται να εκτελέσετε:

  • κατά την αρχική εγκατάσταση του εξυπηρετητή, όλες τις εντολές που έχουν εικονίδιο ✔ με τη σειρά,
  • μετά από προσθαφαίρεση προγραμμάτων του εξυπηρετητή, την εντολή ltsp image,
  • μετά από προσθαφαίρεση λογαριασμών χρηστών ή αλλαγών στο αρχείο ρυθμίσεων ltsp.conf, την εντολή ltsp initrd.

✔ ltsp image

Η εντολή ltsp image / δημιουργεί τον εικονικό δίσκο από τον οποίο ξεκινάνε οι σταθμοί εργασίας. Χρησιμοποιήστε την όταν έχετε εγκαταστήσει νέα προγράμματα στον εξυπηρετητή και θέλετε να εμφανιστούν και στους clients. Αφού τελειώσει η δημοσίευση, οι clients χρειάζεται να επανεκκινηθούν.

Η δημοσίευση συμπιέζει όλο τον δίσκο / του εξυπηρετητή, παραλείποντας ορισμένους φακέλους όπως το /home, και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο /srv/ltsp/images/x86_64.img. Οι clients το προσαρτούν μέσω δικτύου σαν να ήταν live USB, δηλαδή όλες οι αλλαγές εκτός του /home γίνονται στην RAM και χάνονται μετά από επανεκκίνηση.

✖ ltsp image -r

Η εντολή ltsp image -r / επαναφέρει τον αμέσως προηγούμενο εικονικό δίσκο. Χρησιμοποιήστε την εάν κάνατε δημοσίευση και οι clients για κάποιον λόγο δεν εκκινούν με τον νέο εικονικό δίσκο. Η επαναφορά ουσιαστικά μετονομάζει και αντιμεταθέτει το αρχείο /srv/ltsp/images/x86_64.img με το /srv/ltsp/images/x86_64.old.

✖ ltsp dnsmasq

Ρυθμίζει την υπηρεσία dnsmasq για το παρόν υποδίκτυο. Χρειάζεται όταν ο LTSP server μετακινείται σε άλλο σχολείο, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείτε την Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου αντί γι' αυτήν.

✖ ltsp info

Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης και υποστήριξης του LTSP.

✔ ltsp initrd

Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.img, μέσω του οποίου στέλνονται στους clients οι χρήστες και οι ρυθμίσεις του LTSP. Χρειάζεται αφού προστεθούν χρήστες ή αφού γίνει επεξεργασία του αρχείου ρυθμίσεων ltsp.conf. Οι clients χρειάζονται επανεκκίνηση για να πάρουν τις αλλαγές.

✔ ltsp ipxe

Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.ipxe, που είναι το μπλε μενού που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση των clients. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική δημοσίευση εικονικού δίσκου, ή αν αλλάξετε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις του ltsp.conf όπως το MENU_TIMEOUT.

✖ ltsp kernel

Εξάγει τον πυρήνα από τον εικονικό δίσκο /srv/ltsp/images/x86_64.img και τον τοποθετεί στον φάκελο /srv/tftp/ltsp/x86_64. Δεν χρειάζεται να την καλείτε παρά μόνο αν σας ζητηθεί.

✔ ltsp nfs

Δημιουργεί το αρχείο /etc/exports.d/ltsp-nfs.exports με τους φακέλους που επιτρέπεται να δουν οι clients μέσω δικτύου. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική εγκατάσταση, ή μετά από προσθήκη ή αφαίρεση κοινόχρηστων φακέλων.