Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση

Προειδοποίηση

Για εξυπηρετητές LTSP, η εγκατάσταση του Επόπτη γίνεται αυτόματα κατά την εγκατάσταση των sch-scripts. Η παρούσα σελίδα αναφέρεται σε εργαστήρια χωρίς LTSP.

Εξυπηρετητής

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον Επόπτη είτε από το κέντρο λογισμικού είτε εκτελώντας την παρακάτω εντολή σε ένα τερματικό:

sudo apt-get install epoptes

Δικαίωμα εκτέλεσης του Επόπτη έχουν οι χρήστες που είναι μέλη της ομάδας epoptes. Για να προσθέσετε για παράδειγμα τον χρήστη administrator σε αυτήν την ομάδα, εκτελέστε:

sudo gpasswd -a administrator epoptes

Τέλος, στο επόμενο βήμα θα χρειαστεί το όνομα του υπολογιστή (hostname) του server. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή και σημειώστε το αποτέλεσμα:

echo $(hostname).local

Σταθμοί εργασίας

Σε κάθε σταθμό εργασίας εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

sudo apt-get install epoptes-client

Μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους clients σε ποιον server να συνδεθούν. Ανοίξτε το σχετικό αρχείο ρυθμίσεων:

sudo pluma /etc/default/epoptes-client

Στη γραμμή #SERVER=server, αφαιρέστε τη δίεση και αλλάξτε τη λέξη server με το όνομα που είδατε στο προηγούμενο βήμα, ώστε τελικά να γίνει κάπως έτσι:

SERVER=teacher-pc.local

Στη συνέχεια χρειάζεται να γίνει λήψη του πιστοποιητικού του server και επανεκκίνηση της υπηρεσίας:

sudo epoptes-client -c
sudo systemctl restart epoptes-client