Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολλά εργαστήρια

Εάν σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν πολλά εργαστήρια με LTSP clients τα οποία να βρίσκονται όλα στο ίδιο υποδίκτυο, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη ρύθμιση των εξυπηρετητών. Διακρίνονται οι περιπτώσεις που διαθέτετε μόνο έναν εξυπηρετητή LTSP για όλα τα εργαστήρια, ή πολλούς εξυπηρετητές (έναν για κάθε εργαστήριο).

Ένας εξυπηρετητής LTSP

Σε αυτήν την περίπτωση το μόνο πρόβλημα είναι ότι η εφαρμογή Επόπτης αναγνωρίζει όλους τους σταθμούς εργασίας όλων των εργαστηριών. Έτσι προτείνεται να δημιουργηθούν στον Επόπτη μια ομάδα για κάθε εργαστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ενότητα ομάδες.

Πολλοί εξυπηρετητές LTSP

Εάν έχουμε δύο εργαστήρια στο ίδιο υποδίκτυο, το καθένα με το δικό του εξυπηρετητή LTSP, τότε οι LTSP clients θα ξεκινούν τυχαία από όποιον server απαντήσει πρώτος. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί χρηστών του άλλου εργαστηρίου, και να εμφανίζονται στον λάθος Επόπτη.

Για να το αποτρέψουμε αυτό θα πρέπει να ορίσουμε ποιος client ανήκει στον κάθε server, με βάση τη MAC address τους, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Πρώτος εξυπηρετητής

Ανοίξτε μόνο τον έναν εξυπηρετητή και εκκινήστε μόνο τους σταθμούς εργασίας που επιθυμείτε να ελέγχονται από αυτόν. Στη συνέχεια δώστε τις παρακάτω εντολές, για να δημιουργήσετε και να ανοίξετε τα κατάλληλα αρχεία ρυθμίσεων:

Προσοχή

Οι εντολές δημιουργούν άδεια αρχεία local.conf και lab1.csv και επειδή αν ήδη υπάρχουν διαγράφουν το περιεχόμενό τους, φροντίστε πριν να έχετε δημιουργήσει αντίγραφά τους.

cd /etc/dnsmasq.d
sudo install -g sudo -m 775 -d dhcp-hosts
sudo install /dev/null -g sudo -m 664 local.conf
sudo install /dev/null -g sudo -m 664 dhcp-hosts/lab1.csv
pluma local.conf dhcp-hosts/lab1.csv

Θα ανοίξει ο κειμενογράφος με δύο αρχεία. Στο αρχείο local.conf βάλτε μόνο τις παρακάτω γραμμές:

/etc/dnsmasq.d/local.conf
dhcp-hostsfile=/etc/dnsmasq.d/dhcp-hosts
dhcp-ignore=tag:!lab1

Στο αρχείο lab1.csv βάλτε για όλους τους σταθμούς εργασίας γραμμές με τη MAC address, το εργαστήριο και το hostname τους. Τις MAC addresses μπορείτε να τις δείτε από την εφαρμογή Επόπτης κάνοντας δεξί κλικΠληροφορίες σε κάθε σταθμό:

/etc/dnsmasq.d/dhcp-hosts/lab1.csv
08:00:27:29:13:01,set:lab1,pc01
08:00:27:29:13:02,set:lab1,pc02

Τέλος, επανεκκινήστε την υπηρεσία dnsmasq με την εντολή:

sudo systemctl restart dnsmasq

Δεύτερο εργαστήριο

Στον δεύτερο εξυπηρετητή μπορείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία, αλλά όπου βλέπετε lab1 να βάλετε lab2. Αντίστοιχα και στα υπόλοιπα εργαστήρια εάν έχετε πάνω από δύο.

Εναλλακτικά, αντί να φτιάξετε αρχείο lab2.csv, μπορείτε να αντιγράψετε αυτούσιο το αρχείο dhcp-hosts/lab1.csv, και στο local.conf να βάλετε τα παρακάτω:

dhcp-hosts.conf
dhcp-hostsfile=/etc/dnsmasq.d/dhcp-hosts
dhcp-ignore=tag:lab1

Η διαφορά είναι ότι λείπει το θαυματικό πριν το lab1, το οποίο σημαίνει άρνηση. Έτσι, αντί να αγνοεί (dhcp-ignore) τους clients που δεν (tag:!) είναι στο lab1, τώρα αγνοεί όσους είναι στο lab1. Έτσι όλοι οι clients εκτός του lab1 θα ξεκινούν από τον server2, είτε είναι στο δεύτερο εργαστήριο είτε οπουδήποτε αλλού στο σχολείο.