Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαδραστικοί

Δυστυχώς δεν υπάρχουν γενικοί οδηγοί διαθέσιμοι για τους διαδραστικούς πίνακες σε Ubuntu Mate, οπότε η υποστήριξη των διαδραστικών έγκειται στον κάθε κατασκευαστή.

OpenBoard

Εάν ο κατασκευαστής του διαδραστικού δεν παρέχει λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό ανοικτού κώδικα OpenBoard που αποτελεί μετεξέλιξη του Open-Sankore.