Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κενός δίσκος

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, ο διάλογος που θα σας εμφανιστεί σε αυτό το βήμα θα είναι παρόμοιος με αυτόν που φαίνεται στην εικόνα δεξιά.

Ο διάλογος προτείνει τις εξής 2 περιπτώσεις:

Εγκατάσταση του Ubuntu σε ολόκληρο τον δίσκο

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Ubuntu σε ολόκληρο τον δίσκο:

  1. Επιλέξτε την πρώτη επιλογή και έπειτα Συνέχεια. Με αυτή την επιλογή θα δημιουργηθεί μια κατάτμηση με μέγεθος ίσο με το μέγεθος του δίσκου στην οποία θα εγκατασταθεί το Ubuntu.
  2. Στον επόμενο διάλογο αρκεί να επιλέξετε Εγκατάσταση τώρα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Χειροκίνητη δημιουργία κατατμήσεων

Τέλος, εφόσον έχετε γνώσεις Linux και επιθυμείτε κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα να ορίσετε μεγαλύτερο μέγεθος swap ή να δημιουργήσετε διαφορετικές κατατμήσεις για τους καταλόγους του Ubuntu:

  • Επιλέξτε την δεύτερη επιλογή Κάτι άλλο για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη δημιουργία των κατατμήσεων όπως επιθυμείτε.