Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παρακολούθηση συστήματος

Με την εφαρμογή Παρακολούθηση συστήματος mate-system-monitor μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο), τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση συστήματος για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

  • Από το μενού ΕφαρμογέςΕργαλεία συστήματοςΠαρακολούθηση συστήματος
  • Πληκτρολογώντας Ctrl+Shift+Esc
  • Εκτελώντας mate-system-monitor από ένα τερματικό

Το παράθυρο της Παρακολούθησης συστήματος περιέχει τις εξής καρτέλες, με τις οποίες παρέχονται, σε γενικές γραμμές, οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω:

  • Σύστημα
  • Διεργασίες
  • Πόροι
  • Συστήματα αρχείων

Συνήθεις περιπτώσεις χρήσης της Παρακολούθησης συστήματος

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση συστήματος για τον τερματισμό εφαρμογών που έχουν "κολλήσει" κατά την διάρκεια της εκτέλεσής τους. Έτσι, στην καρτέλα Διεργασίες επιλέγουμε τη διεργασία που εμφανίζει πρόβλημα και κάνουμε δεξί κλικΤερματισμός διεργασίας. Στην ειδοποίηση που εμφανίζεται, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Τερματισμός διεργασίας για να επιβεβαιώσουμε τον τερματισμό της. Η Παρακολούθηση συστήματος θα εξαναγκάσει την διεργασία να τερματιστεί κανονικά.

Αυτός είναι ο προτιμώμενος τρόπος τερματισμού μίας διεργασίας. Αν δεν μπορούμε όμως, να τερματίσουμε κανονικά μια διεργασία, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με πριν, αλλά επιλέγουμε τον Βίαιο τερματισμό διεργασίας για να τερματίσουμε τη διεργασία άμεσα.

Επίσης, μπορούμε να παρακολουθήσουμε, στην καρτέλα Πόροι, το ποσοστό χρήσης της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU) του υπολογιστή μας, το ιστορικό χρήσης μνήμης και εναλλαγής και την δραστηριότητα του δικτύου.