Μετάβαση στο περιεχόμενο

Arduino

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Arduino IDE αποτελεί ένα IDE περιβάλλον για τη συγγραφή προγραμμάτων, τον έλεγχο του κώδικα, τη μεταγλώτισση του κώδικα και τη μεταφόρτωσή του σε πλακέτες Arduino. Περιλαμβάνει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες καθώς και παραδείγματα κώδικα μικροεφαρμογών για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Εγκατάσταση

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το εκπαιδευτικό λογισμικό Arduino IDE είτε από το κέντρο λογισμικού είτε ανοίγοντας ένα τερματικό και δίνοντας την παρακάτω εντολή:

sudo apt-get install arduino

Προσθέστε τους χρήστες που επιθυμείτε στην ομάδα συστήματος dialout (system group) μέσω της εφαρμογής Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ.

Μετά το τέλος της εγκατάστασης, το λογισμικό θα το βρείτε στο μενού ΕφαρμογέςΗλεκτρονικάArduino IDE. Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να επιλέξτε την κατάλληλη θύρα για την επικοινωνία με τον Arduino microcontroller.