Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σαρωτές

Το project Scanner Access Now Easy (SANE) παρέχει το API βάσει του οποίου πραγματοποιείται η επικοινωνία του Linux με σαρωτές. Εφόσον το μοντέλο του σαρωτή σας υποστηρίζεται στη λίστα υποστηριζόμενου υλικού του SANE τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής σας. Μεταβείτε στο ΕφαρμογέςΓραφικάΣαρωτής εγγράφων για να πραγματοποιήσετε σαρώσεις.

Δικτυακή σάρωση

Εάν επιθυμούμε οι LTSP clients να μπορούν να σαρώνουν από κάποιον σαρωτή ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον LTSP server, τότε ακολουθούμε επιπρόσθετα και τις παρακάτω οδηγίες. Στον εξυπηρετητή, ανοίγουμε ένα τερματικό και δίνουμε:

# Λήψη δικαιωμάτων διαχειριστή:
sudo -i

# Προσθήκη του χρήστη saned στο group lp, για αποφυγή του σφάλματος
# saned[2123]: io/hpmud/musb.c 2095: Invalid usb_open: Permission denied:
gpasswd -a saned lp

# Προσθήκη του subnet από όπου επιτρέπονται σαρώσεις.
# Αυτό τελικά βάζει π.χ. 192.168.1.1/24 στο /etc/sane.d/saned.conf.
echo "$(ip route get 192.168.67.1 | awk '{ print $3; exit }')/24" >> /etc/sane.d/saned.conf

# Ενεργοποίηση της υπηρεσίας σάρωσης μέσω δικτύου:
systemctl enable saned.socket

# Επανεκκίνηση του εξυπηρετητή ώστε να πάρει όλες τις αλλαγές:
sync; reboot

Στη συνέχεια στο αρχείο ltsp.conf προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή:

/etc/ltsp/ltsp.conf
[clients]
POST_INIT_SANED="echo server >> /etc/sane.d/net.conf"

Πλέον και ο εξυπηρετητής και οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να μπορούν να σαρώσουν, από το μενού ΕφαρμογέςΓραφικάΣαρωτής εγγράφων του Ubuntu.