Μετάβαση στο περιεχόμενο

Java

Κάποιες εφαρμογές απαιτούν την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος Java. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά πακέτα για Java, η έκδοση OpenJDK που αναπτύσσεται από την κοινότητα, και η Oracle Java.

OpenJDK

Η OpenJDK είναι προτιμητέα στις περισσότερες περιπτώσεις για την εκτέλεση σύγχρονων τοπικών εφαρμογών Java. Δεν διαθέτει πια plugin για εκτέλεση μέσω browser. Η εγκατάστασή της γίνεται είτε από το synaptic είτε εκτελώντας την παρακάτω εντολή σε ένα τερματικό:

sudo apt install default-jre

Oracle Java

Η Oracle Java χρειάζεται για την εκτέλεση κάποιων παλιών ή προβληματικών λογισμικών τα οποία δεν είναι συμβατά με την OpenJDK, αλλά και για την εμφάνιση παλιών Java applets που εκτελούνται μέσω browser plugin όπως είναι ελάχιστα εκπαιδευτικά λογισμικά της σελίδας https://ts.sch.gr/software.

Η εγκατάσταση της Oracle Java 8 μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω του synaptic είτε ανοίγοντας ένα τερματικό και εκτελώντας την εντολή:

sudo apt-get install oracle-java8-installer

Εάν η λειτουργία που ενδιαφέρεστε αφορά τον περιηγητή Palemoon, θα πρέπει να τον επανεκκινήσετε για να αρχικοποιηθεί σωστά το πρόσθετο.

Java applets

Η εκτέλεση Java applets εντός των browsers είχε τεράστια θέματα ασφαλείας και από τον Ιανουάριο του 2021 καταργήθηκε τελείως στους Google Chrome και Mozilla Firefox. Πλέον η εκτέλεση Java applets είναι ιδιαίτερα επίπονη, και απαιτεί τα παρακάτω βήματα:

 1. Εγκαταστήστε το sch-webapp-launcher (δείτε τη σχετική σελίδα). Έτσι θα εγκατασταθεί αυτόματα και ο περιηγητής Palemoon που υποστηρίζει ακόμα την εκτέλεση Java applets.

 2. Ορίστε τον ιστοχώρο της Τεχνικής Στήριξης ως ασφαλή:

  • Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου της Java επιλέγοντας ΣύστημαΠροτιμήσειςΆλλαOracle Java 8 Plugin Control Panel ή εκτελώντας /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/ControlPanel σε ένα τερματικό.
  • Επιλέξτε την καρτέλα Security και το κουμπί Edit Site List…
  • Πατήστε Add, προσθέστε τη διεύθυνση https://ts.sch.gr και στη συνέχεια πατήστε OK, Continue, OK, OK.
 3. Πηγαίνετε στο μενού Εφαρμογές ▸ *** ΕκπαίδευσηΙστότοπος εκπαιδευτικών λογισμικών***, το οποίο θα ανοίξει τη σελίδα https://ts.sch.gr/software με τον περιηγητή Palemoon. Επιλέξτε το λογισμικό Java που σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα Μαθηματατικά Γ΄ & Δ΄ ΔημοτικούΧελωνοσελίδα.

 4. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος Security Warning, στον οποίο πρέπει να επιλέξετε:

  • Do you want to run this application?

   ☑ I accept the risk and want to run this application

   Run

  • Block potentially unsafe components from being run?

   Don't Block

  • Do you want to run this application?

   Run

Προεπιλεγμένη Java

Είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε ταυτόχρονα το OpenJDK για τοπικές εφαρμογές και την Oracle Java για τα Java applets εντός του browser. Για να επιλέξετε ποια από τις δύο θα χρησιμοποιείται για τοπικές εφαρμογές, εκτελέστε σε ένα τερματικό:

sudo update-alternatives --config java

Το αποτέλεσμα της εντολής αυτής μοιάζει κάπως έτσι:

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java 1062 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 manual mode
2 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java 1062 manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:

Δίνοντας την επιλογή 1, ως προεπιλεγμένη Java του συστήματος θα οριστεί η OpenJDK.