Μετάβαση στο περιεχόμενο

Στατικά hostnames

Εάν θέλετε να δώσετε στατικά ονόματα (hostnames) στους LTSP clients, ώστε π.χ. ο πρώτος client να ονομάζεται πάντα pc01, μπορείτε να το κάνετε μέσω του ltsp.conf. Ξεκινήστε όλους τους LTSP clients και πραγματοποιήστε σύνδεση ως guest01, guest02 στους αντίστοιχους υπολογιστές ώστε να μπορείτε ευκολότερα να τους ξεχωρίζετε. Από τον Επόπτη, κάντε δεξί κλικΠληροφορίες σε κάθε client και δείτε την Διεύθυνση MAC του.

Από την Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ επιλέξτε το μενού ΕξυπηρετητήςΑρχεία ρυθμίσεωνltsp.conf. Προσθέστε ενότητες σαν την παρακάτω:

/etc/ltsp/ltsp.conf
[a1:b2:c3:d4:e5:f6]
HOSTNAME=pc01

Τέλος, επιλέξτε ΕξυπηρετητήςΕντολές LTSPltsp initrd και επανεκκινήστε τους clients.

Συμβουλή

Εάν θέλετε να βλέπετε τους offline clients στον Επόπτη, για παράδειγμα για Wake on LAN, μπορείτε συμπληρωματικά με την παραπάνω μέθοδο να δηλώσετε ψευδώνυμα στον Επόπτη.