Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ρυθμίσεις δικτύου BIOS/UEFI

Στη σελίδα Εκκίνηση από το δίκτυο αναφέρονται δύο τρόποι ρύθμισης των σταθμών εργασίας ώστε να ξεκινάνε από το δίκτυο, είτε μέσω του BIOS/UEFI είτε μέσω του προγράμματος iPXE. Εδώ περιγράφεται αναλυτικότερα η περίπτωση του BIOS/UEFI, επειδή κάθε εταιρία έχει διαφορετικό μενού ρυθμίσεων.

Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται έχουν την εξής έννοια:

 1. Είσοδος στις ρυθμίσεις BIOS/UEFI: εκκινούμε τον Η/Υ και πατάμε συνεχόμενα αυτό το πλήκτρο για να μπούμε στο BBIOS/UEFI.
 2. Ενεργοποίηση κάρτας δικτύου: πρέπει να είναι Enabled για να δουλέψει η onboard κάρτα.
 3. Ενεργοποίηση BIOS PXE: αν γίνει Enabled, ο Η/Υ ξεκινάει από το δίκτυο σε κατάσταση BIOS.
 4. Ενεργοποίηση UEFI IPv4: αν γίνει Enabled, ο Η/Υ ξεκινάει από το δίκτυο σε κατάσταση UEFI.
 5. Σειρά εκκίνησης: πρέπει να μπει πρώτη η εκκίνηση από κάρτα δικτύου.
 6. Secure boot: χρειάζεται να είναι απενεργοποιημένο για το LTSP.
 7. CSM: το ενεργοποιούμε αν θέλουμε να εκκινήσουμε νέο Η/Υ σε κατάσταση BIOS.
 8. Wake On LAN: για να μπορούμε να ξεκινάμε τους clients από τον Επόπτη.
 9. Deep Sleep: Αφορά τη διαχείριση ενέργειας και πρέπει να είναι απενεργοποιημένο για να λειτουργεί σωστά το Wake On LAN.
 10. Αποθήκευση: συνήθως γίνεται με F10Enter.

Από τα (3) και (4), καλύτερα να προτιμήσουμε την κατάσταση που έχει εγκατασταθεί το λειτουργικό που υπάρχει ήδη στο δίσκο. Π.χ. αν τα Windows είναι σε UEFI, καλύτερα να ενεργοποιήσουμε το UEFI IPv4 παρά το BIOS PXE. Έτσι αν πατήσουμε Esc κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, θα ακυρωθεί η εκκίνηση από το δίκτυο και θα ξεκινήσουν τα Windows. Αντίθετα, αν είχαμε επιλέξει BIOS PXE και πατούσαμε Esc, δεν θα ήταν δυνατή η μετάβαση σε UEFI mode ώστε να ξεκινήσουν τα Windows.

Χρήσιμο

Για να λειτουργήσει σωστά το Wake On Lan (8) τερματίζουμε πρώτα το client φυσιολογικά, είτε από το μενού του συστήματος είτε μέσω Επόπτη. Επιβεβαιώνουμε ότι στο πίσω μέρος του η κάρτα δικτύου έχει αναμμένο το πορτοκαλί λαμπάκι.

Lenovo V530S

Μοντέλα για τα οποία ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις: Lenovo V530S

 • Είσοδος στις ρυθμίσεις UEFI: F1. Άλλα πλήκτρα: Enter: μενού, F10: diagnostics, F12: boot manager.
 • Ενεργοποίηση κάρτας δικτύου: DevicesNetwork SetupOnboard Ethernet Controller: Enabled (προεπιλεγμένο).
 • Ενεργοποίηση BIOS PXE: DevicesNetwork SetupPXE Option ROM: Enabled (προεπιλεγμένο).
 • Ενεργοποίηση UEFI IPv4: DevicesNetwork SetupPXE IPV4 Network Stack: Enabled (προεπιλεγμένο).
 • Σειρά εκκίνησης: StartupPrimary Boot SequenceNetwork 1:Shift++.
 • Secure boot: SecuritySecure BootSecure Boot: Disabled.
 • CSM: StartupCSMEnabled.
 • Wake On LAN: PowerAutomatic Power OnWake on LAN: Automatic (προεπιλεγμένο).
 • Αποθήκευση: F10Yes.

Παρατηρήσεις: εάν γίνει εκκίνηση με το Wake On LAN του Επόπτη, ενεργοποιείται αυτόματα και η εκκίνηση από το δίκτυο του BIOS/UEFI!

Dell OptiPlex 7040

 • Είσοδος στις ρυθμίσει BIOS/UEFI: F2.
 • Σειρά εκκίνησης: GeneralBoot Sequence. Στις επιλογές δεξιά, ορίστε ως 1η την αντιστοιχη κάρτα δικτύου.
 • Ενεργοποίηση κάρτας δικτύου: System ConfigurationIntegrated NIC. Δεξιά επιλέξτε: Enabled w/PXE.
 • Secure Boot: Secure BootSecure Boot Enable. Δεξιά επιλέξτε: Disabled.
 • Deep Sleep: Power ManagementDeep Sleep Control. Δεξιά επιλέξτε: Disabled.
 • Wake On LAN: Power ManagementWake on LAN/WLAN. Δεξιά επιλέξτε: LAN with PXE Boot.

Dell Vostro 3681

 • Όπως οι ρυθμίσεις του Dell OptiPlex 7040
 • Προσοχή στο Deep Sleep να είναι Disabled.