Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προετοιμασία

Συμβουλή

Η παρούσα ενότητα είναι εντελώς θεωρητική και παρουσιάζει την ολοκληρωμένη λύση Ubuntu/LTSP/sch-scripts/epoptes της Τεχνικής Στήριξης. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να την προσπεράσετε και να πάτε απευθείας στο βήμα της εγκατάστασης

Η ομάδα Τεχνικής Στήριξης LTSP προτείνει και υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων που βασίζεται στα παρακάτω λογισμικά ανοικτού κώδικα:

  • Ubuntu MATE: δημοφιλής διανομή του λειτουργικού συστήματος GNU/Linux.
  • LTSP (Linux Terminal Server Project): δικτυακή εκκίνηση των σταθμών εργασίας.
  • Επόπτης: εποπτεία των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου.
  • Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ: αυτοματοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση του εξυπηρετητή, καθώς και διαχείριση χρηστών.
  • Αποθετήρια λογισμικού: ιστοχώροι της Τεχνικής Στήριξης με ελληνικό και διεθνές εκπαιδευτικό λογισμικό για Linux.

Πάνω από 1000 σχολεία έχουν υιοθετήσει και λειτουργούν με αυτήν την λύση για περισσότερα από 10 χρόνια, αφού διευκολύνει εξαιρετικά την εγκατάσταση και διαχείριση σχολικών εργαστηρίων, επιτρέποντας ταυτόχρονα την εκτέλεση σύγχρονου λογισμικού χωρίς μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις και με μηδενική οικονομική επιβάρυνση.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στις παρακάτω ενότητες:

Αφού ενημερωθείτε, προχωρήστε στο βήμα της εγκατάστασης.