Μετάβαση στο περιεχόμενο

phpMyAdmin

Το phpMyAdmin είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα εργαλείο γραμμένο σε PHP το οποίο χρησιμοποιείται για την διαχείριση της MySQL βάσης δεδομένων μέσω φυλλομετρητή. Μπορεί να εκτελέσει διάφορες ενέργειες όπως:

  • την δημιουργία, την επεξεργασία ή την διαγραφή βάσεων δεδομένων, πινάκων, πεδίων ή γραμμών,
  • την εκτέλεση SQL ερωτημάτων,
  • την διαχείριση των χρηστών καθώς και των δικαιωμάτων τους.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του phpMyAdmin μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την ακόλουθη εντολή σε ένα τερματικό:

sudo apt install phpmyadmin

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το web εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένος στον σύστημα ώστε να παραμετροποιηθεί κατάλληλα. Εάν έχετε εγκαταστήσει το lamp-server^ τότε θα πρέπει να επιλέξετε τον apache2 με Space. Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να ρυθμιστεί το phpMyAdmin με το πακέτο dbconfig-common. Προτείνεται να επιλέξετε ΟΧΙ.

Μετά το τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα φυλλομετρητή και να δώσετε την διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin/. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί η φόρμα εισόδου στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή της βάσης δεδομένων.