Μετάβαση στο περιεχόμενο

LAMP server

Το LAMP είναι ένα αρκτικόλεξο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά μέρη:

 • L: το Linux,
 • A: τον Apache HTTP Server,
 • Μ: το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL,
 • P: καθώς και τη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Ένας εξυπηρετητής LAMP εξυπηρετητής προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και είναι κατάλληλο για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Η αντίστοιχη σουίτα για τα Windows είναι το WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), για τα Macintosh είναι το MAMP, κτλ.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση των πακέτων για έναν LAMP εξυπηρετητή μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας σε ένα τερματικό:

sudo apt-get install lamp-server^

Μετά το τέλος της εγκατάστασης, ανοίξτε με τον browser τη διεύθυνση http://localhost. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί το μήνυμα It works!

Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος

Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να διαμοιράσουν διαδικτυακά την ιστοσελίδα ή την υπηρεσία διαδικτύου που έχουν, μέσα από τον κατάλογο public_html. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι έχουμε τον χρήστη συστήματος administrator με προσωπικό κατάλογο το /home/administrator/. Εκτελώντας στον εξυπηρετητή την εντολή:

  sudo a2enmod userdir
  

  τότε ό,τι βρίσκεται στον κατάλογο /home/administrator/public_html θα μπορεί να προβληθεί μέσω ενός οποιοδήποτε φυλλομετρητή δίνοντας τη διεύθυνση http://server-ip/~administrator.

  Σημείωση

  Ο κατάλογος public_html δεν δημιουργείται αυτόματα μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής. Θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον χρήστη ή από τον διαχειριστή του συστήματος.

 • Ενεργοποίηση της εκτέλεσης της PHP στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη, εκτελώντας στον εξυπηρετητή την εντολή:

  sudo pluma /etc/apache2/mods-available/php*.conf
  

  και βάζοντας σε σχόλια τις ακόλουθες γραμμές:

  /etc/apache2/mods-available/php*.conf
  #<IfModule mod_userdir.c>
  # <Directory /home/*/public_html>
  # php_admin_value engine Off
  # </Directory>
  #</IfModule>
  
 • Επανεκκίνηση της υπηρεσίας του web εξυπηρετητή δίνοντας την εντολή:

  sudo service apache2 restart
  
 • Εγκατάσταση του phpmyadmin.

 • Δημιουργία χρηστών στην MySQL. Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσετε τόσους χρήστες όσοι είναι και οι χρήστες του συστήματος. Για να το πετύχετε αυτό:

  • Μεταβείτε στην διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin.
  • Κάντε κλικ στο Δικαιώματα.
  • Κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου χρήστη.
  • Στην καρτέλα Πληροφορίες Σύνδεσης, δώστε το επιθυμητό Όνομα χρήστη, Φιλοξενητής, Κωδικός Πρόσβασης και Επαναεισαγωγή.

   Συμβουλή

   Στο πεδίο Φιλοξενητής προτείνεται να επιλέξετε το Τοπικό.

  • Στην καρτέλα Βάση δεδομένων για χρήστη, επιλέξτε το Πλήρη δικαιώματα σε όνομα μπαλαντέρ (username_%)

   Προσοχή

   Τα ονόματα των βάσεων δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις δυναμικές ιστοσελίδες του χρήστη θα πρέπει να έχουν όνομα <username του χρήστη>_<όνομα της βάσης δεδομένων>.

  • Στην καρτέλα Γενικά δικαιώματα, μην επιλέξετε τίποτα.

  • Τέλος, πατήστε το Δημιουργία Χρήστη.
  • Επαναλάβετε την διαδικασία και για την δημιουργία των υπολοίπων λογαριασμών.
 • Για την μεταφόρτωση αρχείων στον κατάλογο public_html από οποιοδήποτε υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα που υποστηρίζει SFTP, για παράδειγμα το filezilla.