Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δικαιώματα καταλόγων

Τα προεπιλεγμένα δικαιώματα των καταλόγων Βίντεο, Έγγραφα, Εικόνες, Επιφάνεια εργασίας, Λήψεις, Μουσική και Πρότυπα στο Linux είναι:

Παραδείγματος χάρη:

/home/userΧ/Υ Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: user1 ✔ ✔ ✔
Ομάδα: user1 ✔ ✖ ✔
Άλλοι ✔ ✖ ✔

Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογής κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία όλων των άλλων χρηστών, εκτός από κάποιους κρυφούς φακέλους ρυθμίσεων. Αυτό δεν μας βολεύει στα σχολεία, και έτσι τα sch-scripts αλλάζουν τα δικαιώματα των καταλόγων Βίντεο, Έγγραφα, Εικόνες, Επιφάνεια εργασίας, Λήψεις, Μουσική και Πρότυπα στους χρήστες που έχουν ρόλο διαχειριστή και καθηγητή όπως φαίνεται παρακάτω:

/home/teacher/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: teacher ✔ ✔ ✔
Ομάδα: teachers ✔ ✖ ✔
Άλλοι ✖ ✖ ✖
/home/administrator/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: administrator ✔ ✔ ✔
Ομάδα: teachers ✔ ✖ ✔
Άλλοι ✖ ✖ ✖

Ενώ για τους αρχικούς καταλόγους των χρηστών που έχουν ρόλο μαθητή ισχύει:

/home/student/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: student ✔ ✔ ✔
Ομάδα: student ✔ ✔ ✔
Άλλοι ✔ ✖ ✔

Έτσι, κάθε μέλος της ομάδας teachers μπορεί να δει τα αρχεία όλων των μαθητών, αλλά όχι και να τα αλλάξει. Για τον κατάλογο Δημόσια μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Κοινόχρηστοι κατάλογοι.