Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προδιαγραφές

Για να μπορέσετε να εφαρμόσετε την προτεινόμενη ολοκληρωμένη λύση στο ΣΕΠΕΗΥ σας, θα πρέπει αυτό να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Σταθμοί Εργασίας

Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις CPU & RAM του λειτουργικού συστήματος Ubuntu αφού εκκινούν από το δίκτυο και φορτώνουν το λειτουργικό τους σύστημα από τον δίσκο του εξυπηρετητή (παρόμοια με εκκίνηση από δίσκο USB). Για τον ίδιο λόγο, δεν χρειάζεται να έχουν δικό τους σκληρό δίσκο.

  • Για την έκδοση 22.04 του Ubuntu απαιτείται 64bit CPU και τουλάχιστον 2 GB RAM.
  • Η έκδοση 18.04 υποστηρίζει και 32bit clients με λιγότερο από 2 GB RAM.
  • Για ακόμα παλιότερους σταθμούς εργασίας, δείτε τις οδηγίες για τις παλιότερες εκδόσεις Ubuntu που υποστήριζαν και LTSP thin clients.

Εξυπηρετητής

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει κι αυτός να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις CPU & RAM του λειτουργικού συστήματος Ubuntu. Προτείνεται να διαθέτει τουλάχιστον:

  • 4-8 GB RAM.
  • επεξεργαστή με σκορ τουλάχιστον 5000 στο passmark και υποστήριξη hardware virtualization VT-x.
  • Κάρτα δικτύου gigabit.
  • 100 GB ελεύθερα στο σκληρό δίσκο. Για νέες αγορές, προτείνεται δίσκος SSD.

Μπορείτε να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού του εξυπηρετητή ή των σταθμών εργασίας με το Ubuntu εκκινώντας τους με ένα live USB/CD.

Τοπικό δίκτυο

Το τοπικό δίκτυο προτείνεται να είναι gigabit τουλάχιστον από το server ως το switch, δηλαδή και ο εξυπηρετητής και ο μεταγωγέας πακέτων (switch) θα πρέπει να έχουν μια θύρα gigabit. Προτείνεται ο εξυπηρετητής και οι σταθμοί εργασίας του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. να συνδέονται στο ίδιο switch. Δείτε και την ενότητα μέτρηση ταχύτητας δικτύου του Επόπτη για περισσότερες λεπτομέρειες.