Μετάβαση στο περιεχόμενο

Bonding

Όταν έχετε στον LTSP server δύο ή περισσότερες κάρτες δικτύου στα 1000 Mbps, μπορείτε να τις ρυθμίσετε σε λειτουργία bonding, ώστε να έχετε διπλάσια ή μεγαλύτερη ταχύτητα επικοινωνίας (>=2 Gbps) μεταξύ του server και των clients. Εξασφαλίστε οι κάρτες δικτύου να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο gigabit switch του εργαστηρίου με τα clients.

Ρυθμίσεις - Βήματα

 1. Στον LTSP server συνδέεστε ως administrator και στο εικονίδιο δικτύου (πάνω δεξιά) κάνετε κλικΕπεξεργασία συνδέσεων....

 2. Στο παράθυρο Συνδεσεις δικτύου, επιλέγετε κάτω αριστερά Προσθήκη νέας σύνδεσης (πράσινο +).

 3. Στην Επιλογή τύπου σύνδεσης επιλέγετε Δεσμός και Create....

 4. Στο επόμενο παράθυρο ορίζετε το Όνομα σύνδεσης σε bond0,sch-scripts και επιλέγετε Προσθήκη, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

 5. Στην Επιλογή τύπου σύνδεσης επιλέγετε Ethernet και Create....

 6. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί στο Device επιλέγετε την 1η Ethernet της λίστας π.χ. eno1 (MA:CA:DD:RE:SS:01). Στη συνέχεια, μαρκάρετε μόνο τη MAC address και με δεξί κλικΑντιγραφή, την αντιγράφετε στο "πρόχειρο". Στο τέλος Αποθήκευση. Δείτε συνολικά το βήμα στη διπλανή εικόνα.

 7. Επανέρχεστε στο παράθυρο με τις Bonded connections όπου θα δείτε οτι προστέθηκε η bond connection π.χ. bond0,eno1 που μόλις δημιουργήσατε. Επιλέγετε ξανά Προσθήκη, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

 8. Στην Επιλογή τύπου σύνδεσης επιλέγετε ξανά Ethernet και Create....

 9. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί στο Device επιλέγετε τη 2η Ethernet της λίστας π.χ. enp1s0 (MA:CA:DD:RE:SS:02). Στη συνέχεια, στο πεδίο Cloned MAC address κάνετε δεξί κλικΕπικόλληση τη MAC address, της 1ης Ethernet, που είχατε αντιγράψει στο "πρόχειρο" (βήμα 6). Στο τέλος Αποθήκευση. Δείτε συνολικά το βήμα στη διπλανή εικόνα.

 10. Στο παράθυρο με τις Bonded connections θα δείτε οτι κάτω από την 1η bond connection π.χ. bond0,eno1 προστέθηκε και η 2η π.χ. bond0,enp1s0 που μόλις δημιουργήσατε, κ.ο.κ. για τυχόν άλλες Ethernet που θα προσθέσετε.

  Αν έχετε και 3η - ή περισσότερες - Ethernet εγκατεστημένες στον LTSP server, μπορείτε να τις προσθέσετε στο bonding, επαναλαμβάνοντας τα βήματα 7-10. Στο βήμα 9 επιλέγουμε την 3η Ethernet κ.ο.κ.

  Πάντα στο πεδίο Cloned MAC address επικολλούμε την ίδια MAC address, όπως στο συγκεκριμένο οδηγό, της 1ης Ethernet.

 11. Χωρίς να κλείσετε το παράθυρο, επιλέγετε την "καρτέλα" Ρυθμίσεις IPv4 στην οποία ρυθμίζετε στατική ή δυναμική IP, DNS servers 127.0.0.1, 194.63.238.4, 194.63.237.4, ανάλογα τι επιθυμείτε. Να επιλέξετε και το Απαιτείται IPv4 διευθυνσιοδότηση για την ολοκλήρωση αυτής της σύνδεσης. Στο τέλος Αποθήκευση. Στη διπλανή εικόνα βλέπετε συνολικά τις ρυθμίσεις για στατική IP. Όπου 10.161.254.11 και 10.161.254.1 να βάλετε τις αντίστοιχες IP του υποδικτύου σας.

 12. Από το παράθυρο Συνδέσεις δικτύου διαγράψτε τις υπόλοιπες συνδέσεις ώστε στο τέλος να μείνουν οι δύο Ethernet και η μία Δεσμός, όπως φαίνονται στη διπλανή εικόνα.

 13. Επανεκκινήστε τον LTSP server, στη συνέχεια τα clients και ελέγξτε την ταχύτητα του δικτύου σας.

Σημαντικό

Επεξεργαστείτε τη σύνδεση bond0,sch-scripts (βήμα 1) και αλλάξτε το Mode της bond σύνδεσης από Round-robin σε XOR. Μετά την αλλαγή επιλέξτε Αποθήκευση και από το εικονίδιο δικτύου απενεργοποιήστε και ξανά ενεργοποιήστε την Ενεργοποίηση δικτύωσης. Χωρίς να κάνετε επανεκκίνηση server/clients, ελέγξτε ξανά αν έχει βελτιωθεί, η συνολική ταχύτητα αποστολής αλλά και λήψης του εξυπηρετητή σας.

Χρήσιμο

Ένας γρήγορος τρόπος να να επιβεβαιώσετε ότι η bond και οι Ethernet συνδέσεις έχουν όλες την ίδια MAC address είναι, από το εικονίδιο δικτύου (πάνω δεξιά) Πληροφορίες σύνδεσης και στη συνέχεια κλικ πάνω στις αντίστοιχες "καρτέλες", πεδίο Διεύθυνση υλικού.