Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εκτυπωτές

Το Ubuntu αναγνωρίζει ένα πλήθος εκτυπωτών και τους εγκαθιστά αυτόματα. Έτσι για τη χρήση εκτυπωτών στο Ubuntu πολλές φορές είτε δεν χρειάζονται καθόλου drivers, είτε είναι προεγκατεστημένοι, όπως για παράδειγμα οι περισσότεροι εκτυπωτές του οίκου HP.

  • Εάν ο εκτυπωτής σας δεν αναγνωρίζεται αυτόματα, δείτε τις οδηγίες στο https://help.ubuntu.com/community/Printers.
  • Επίσης ελέγξτε αν υπάρχει διαθέσιμος οδηγός στο project OpenPrinting στη σελίδα https://openprinting.github.io/ καθώς και το βαθμό υποστήριξης του συγκεκριμένου εκτυπωτή (πλήρης, μερική κ.τ.λ.) στη σελίδα https://www.openprinting.org/drivers.
  • Για βασικές οδηγίες σχετικές με τις ρυθμίσεις των εκτυπωτών δείτε τις οδηγίες στο https://wiki.ubuntu.com/Printing.
  • Για το διαμοιρασμό των εκτυπωτών (στον εξυπηρετητή LTSP, σε LTSP clients ή και σε standalone σταθμούς) διαβάστε το υπόλοιπο της παρούσας σελίδας.

Κοινή χρήση εκτυπωτών σε LTSP

Για την κοινή χρήση εκτυπωτών σε περιβάλλον LTSP διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εκτυπωτές συνδεδεμένοι στον LTSP server

Οι LTSP clients θα πρέπει να βλέπουν άμεσα όλους τους εκτυπωτές που έχετε συνδεδεμένους στον LTSP server χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια. Εάν χρειάζεται εγκατάσταση drivers, αυτή γίνεται μόνο στον server.

β) Ένας εκτυπωτής συνδεδεμένος σε client

Εάν έχετε μόνο έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος σε client, τότε καλύτερα να τον εγκαταστήσετε αρχικά στον server, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος οδηγός, και μετά να κάνετε δημοσίευση εικονικού δίσκου. Στη συνέχεια, βάλτε το παρακάτω στο ltsp.conf, όπου η IP αυτή είναι του client που έχει τον εκτυπωτή:

/etc/ltsp/ltsp.conf
[clients]
CUPS_SERVER="10.161.254.30"

γ) Πολλοί εκτυπωτές συνδεδεμένοι σε clients

Κανονικά οι LTSP clients συνδέονται απομακρυσμένα στην υπηρεσία εκτυπώσεων CUPS του εξυπηρετητή, και έτσι όλοι βλέπουν τους ίδιους εκτυπωτές με τον server. Αν στο τοπικό δίκτυο υπάρχουν διάφοροι εκτυπωτές, άλλοι στον server και άλλοι στους clients, τότε καλύτερα να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία του LTSP και όλοι οι υπολογιστές να βλέπουν όλους τους εκτυπωτές, βάζοντας το παρακάτω στο ltsp.conf:

/etc/ltsp/ltsp.conf
[clients]
CUPS_SERVER="ignore"