Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εκκίνηση σε κατάσταση BIOS ή UEFI

Πολλές φορές θα χρειαστείτε να εκκινήσετε το σύστημα σας από live USB stick, είτε για την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, είτε για κάποιες εργασίες επιδιόρθωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γνωρίζετε, σε τι κατάσταση/mode έχετε εκκινήσει το σύστημά σας, BIOS ή UEFI.

Τα ακόλουθα είναι έλεγχοι και όχι βήματα, οπότε μπορούν να γίνουν και μεμονωμένα.

Έλεγχοι - Αντιμετώπιση προβλημάτων

 1. Σε περίπτωση που το σύστημά σας δεν εκκινείται από το live USB stick, θα πρέπει να εμφανίσετε τον boot manager ώστε να το επιλέξετε. Δοκιμάστε το πλήκτρο F12. Αν η δοκιμή δεν είναι επιτυχής δοκιμάστε να το επιλέξετε μέσα από τις ρυθμίσεις του BIOS/UEFI, πατώντας το πλήκτρο Del. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να δοκιμάστε και τα πλήκτρα Esc, F8, F9, Enter, Space. Αν οι δοκιμές είναι ανεπιτυχείς μπορείτε να κάνετε σχετική αναζήτηση του συστήματός σας στο διαδίκτυο.

  Χρήσιμο

  Είναι πιθανό το USB stick να εμφανιστεί δύο φορές στον boot manager, για παράδειγμα:

  • USB DISK 2.0 (7388MB): για εκκίνηση σε κατάσταση BIOS, και
  • UEFI: USB DISK 2.0 (7388MB): για εκκίνηση σε κατάσταση UEFI.

  Επιλέγετε αυτό που επιθυμείτε. Στη διπλανή εικόνα βλέπουμε ένα παράδειγμα από τον boot manager του Dell OptiPlex 390 (F12). Η επιλογή USB Storage Device είναι για BIOS mode.

 2. Αφού έχει γίνει επιτυχής εκκίνηση από το live USB stick, στη συνέχεια ανάλογα με ποιο λογισμικό έχει δημιουργηθεί, ίσως εμφανιστεί μενού ώστε να επιλέξετε το Λ.Σ. που θέλετε. Εκεί πριν επιλέξετε το αντίστοιχο .iso μπορείτε να ελέγξετε το mode στο οποίο βρίσκεστε:

  • Στην περίπτωση του LiveUSB θα εμφανιστεί μενού GNU GRUB, στο οποίο θα υπάρχει επιλογή Enter UEFI setup ή Boot DOS (BIOS).
  • Αν έχετε χρησιμοποιήσει το Ventoy, στο μενού του κάτω αριστερά, θα υπάρχει ένδειξη UEFI ή BIOS.
 3. Όταν είστε στο live περιβάλλον του Ubuntu, για να διαπιστώσετε σε τι κατάσταση είναι το USB stick, από τερματικό:

  ls /sys/firmware/efi
  
  Αν ο κατάλογος υπάρχει, είσαστε σε UEFI mode, διαφορετικά σε BIOS mode.

 4. Αν υπάρχει/ουν εγκατεστημένο/α Λ.Σ., για να διαπιστώσετε σε τι κατάσταση είναι, από τερματικό:

  sudo parted -l
  
  Αν το Partition Table είναι: gpt, τότε το Λ.Σ. είναι σε UEFI mode, ενώ αν το Partition Table είναι: msdos, τότε είναι σε BIOS mode.