Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υποστήριξη

Η υποστήριξη της λύσης Ubuntu/LTSP/Epoptes/sch-scripts γινόταν από την Υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ του ΙΤΥΕ Διόφαντος στο Στέκι των Πληροφορικών, σε δωμάτιο του Matrix και μέσω καναλιού IRC. Μετά το τέλος του σχετικού έργου του ΙΤΥΕ καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν είναι διαθέσιμη.

  • Τα σχολεία του νομού Ιωαννίνων εξακολουθούν να λαμβάνουν υποστήριξη για τη λύση από τον Υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ τους, που ήταν ο κύριος προγραμματιστής της Υπηρεσίας Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ.
  • Όλα τα υπόλοιπα σχολεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο για υποστήριξη, ή να αναζητήσουν πιθανές διεξόδους στο σχετικό θέμα στο Στέκι.