Μετάβαση στο περιεχόμενο

Λήψη

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εκδόσεις του Ubuntu ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματος.

 • Για σχετικά νέους υπολογιστές με περισσότερα από 2 GB RAM επιλέξτε το Ubuntu MATE 22.04 64bit.
 • Για παλιότερους υπολογιστές με λιγότερα από 2 GB RAM επιλέξτε το Ubuntu MATE 18.04 32bit.
 • Για υπερβολικά αρχαίους υπολογιστές με λιγότερα από 512 MB RAM μπορείτε να κάνετε λήψη των παλιών διανομών Ubuntu 12.04 της Τεχνικής Στήριξης

Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα live USB stick με το αρχείο που κατεβάσατε.

Αιτιολόγηση

Αυτή η ενότητα δεν περιέχει σημαντικές πληροφορίες, μπορείτε να την προσπεράσετε.

Παρατίθενται οι τεχνικοί λόγοι που επιλέχθηκε το Ubuntu MATE αντί για κάποια άλλη διανομή. Μερικά πλεονεκτήματα του Ubuntu σε σχέση με το Debian:

 • Προγραμματισμένο κύκλο LTS εκδόσεων ανά δύο χρόνια.
 • Ενημερωμένοι πυρήνες για καινούργιους υπολογιστές.
 • Ενταντικότερη υποστήριξη για εφαρμογές desktop, π.χ. νέες εκδόσεις browsers.
 • Περισσότερες διορθώσεις μετά την αρχική έκδοση.

Μειονεκτήματα του Ubuntu σε σχέση με το Debian:

 • Δοκιμές νέων τεχνολογιών, π.χ. upstart, unity, netplan, snap μερικές από τις οποίες δημιουργούν προβλήματα ή βαραίνουν το λειτουργικό.
 • Οι συχνότερες ενημερώσεις μπορεί να προκαλέσουν αστάθειες.
 • Οι μη LTS εκδόσεις του υποστηρίζονται μόνο για 9 μήνες και δεν συνιστώνται.

Σύγκριση του MATE με άλλα περιβάλλοντα (desktop environments):

 • Το GNOME είναι μεν το επίσημο περιβάλλον, αλλά είναι ιδιαίτερα βαρύ και απαιτεί καλή υποστήριξη OpenGL από την κάρτα γραφικών. Σε πολλά εργαστήρια δεν θα δούλευε ικανοποιητικά.
 • Το LXQt είναι λίγο πιο ελαφρύ από το MATE αλλά του λείπουν βασικές λειτουργίες όπως logout inhibitors. Εξάλλου, η εξοικονόμηση 100 MB RAM εκμηδενίζεται με το που θα ανοιχτεί κάποιος browser.
 • Το XFCE είναι το ίδιο ελαφρύ με το MATE αλλά με μικρότερη ομάδα ανάπτυξης. Επίσης, το MATE αποτελεί fork του GNOME 2, δηλαδή ξεκίνησε από πολύ πιο στιβαρή βάση.
 • Το KDE παλιότερα ήταν βαρύ γι' αυτό και επιλέχθηκε το MATE. Τώρα πλέον ανήκει κι αυτό στα ελαφρά περιβάλλοντα. Μπορεί στο μέλλον να γίνει το προεπιλεγμένο για τα σχολεία, αλλά για την ώρα δεν είναι εκτενώς δοκιμασμένο.