Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγχειρίδιο Linux

Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται κυρίως σε σχολεία που χρησιμοποιούν Ubuntu Linux. Είναι διαθέσιμο και σε μορφή pdf.

Αρχική εγκατάσταση και διαχείριση

  • Για εγκατάσταση Ubuntu σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Ubuntu.
  • Για προσθήκη λογισμικού, δείτε την ομώνυμη σελίδα.
  • Για να μεταμορφώσετε σε LTSP server έναν υπολογιστή με ήδη εγκατεστημένο Ubuntu, δείτε την ενότητα ΣΕΠΕΗΥ με LTSP.

Χρήση

  • Η εφαρμογή Επόπτης επιτρέπει στους καθηγητές να ελέγχουν τους υπολογιστές του εργαστηρίου, να κάνουν προβολή οθόνης κλπ.
  • Στην ενότητα Οδηγοί μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για διάφορα θέματα και εφαρμογές.
  • Υποστήριξη για τη λύση προσφέρεται μέσω ιστοχώρων συζητήσεων και με απομακρυσμένη βοήθεια.